Er mag terug water gepompt worden uit waterlopen

vrij 4 Aug
De provincie heeft het tijdelijk ontrekkingsverbod voor water uit de waterlopen opgeheven. Het werd begin juni afgekondigd omdat het te droog werd. Deskundigen spreken nu van een structureel herstel van het watersysteem. En dus kan er weer water uit de waterlopen gehaald worden, zonder dat dat schade berokkent aan de natuur.

Alleen in de ecologisch kwetsbare stroomgebieden mag geen water opgepompt worden. Daar is het permanent verboden. 

Foto: archiefbeeld