Overname Van Hool is een feit: curatoren aanvaarden bod van VDL en Schmitz

woe 10 Apr

De curatoren bij Van Hool hebben een principe-akkoord gesloten met de Nederlandse busbouwer VDL en het Duitse Schmitz. Dat laten ze in een brief aan het personeel en de vakbonden weten. De bedoeling is om de fabriek snel weer op te starten. In eerste instantie is er werk voor 650 tot 950 werknemers.

De curatoren schrijven dat ze blij zijn dat een snelle doorstart mogelijk is dankzij deze twee partners. Het bindende bod van VDL, voor de bussen enerzijds en GRW/Schmitz Cargobull voor de trailers anderzijds, is door alle betrokken partijen aanvaard, nadat het goed besproken werd, klinkt het nog. Ook de andere biedingen van de voorbije dagen zijn ernstig overwogen. Maar het bod van de twee partners lag het dichtst bij het na te streven doel: op korte termijn een doorstart mogelijk maken om de intrinsieke waarden van het volledige bedrijf te vrijwaren en zoveel mogelijk de tewerkstelling te bewaren.

Goede werknemerspotentieel niet verloren laten gaan

De curatoren benadrukken dat dankzij deze keuze en een snelle doorstart het werknemerspotentieel ook behouden kan worden. Als er snel opnieuw opgestart wordt, dan is er veel kans dat een aantal huidige personeelsleden weer aan de slag kan, en dat zo de know how behouden blijft. Daarnaast hameren de afhandelaars van het faillissement er ook op dat de distributie van de al bestelde voertuigen, zowel autocars, autobussen als industriële voertuigen, op deze manier niet langer op zich moet laten wachten, waardoor er minder of geen inkomsten mislopen zouden worden. Zo willen de curatoren onherstelbare schade vermijden. In de volgende twee weken zullen de overnemers bekend maken hoeveel werknemers er precies weer aan de slag kunnen. Dat aantal ligt in eerste instantie tussen 650 en 950.

Blijft wel een feit: minstens 1550 mensen verliezen hun job. Zij moeten op zoek naar nieuw werk, nadat ze hun ontslag verwerkt hebben: