Partnerartikel

Duurzame ontwikkelingsdoelen: zo zit dat

din 2 Jan
pexels-photo-1635332.jpeg
Binnen Europa zijn de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelen vastgelegd in de ‘Europese Green Deal’, waarin staat dat ze het eerste klimaatneutrale continent willen worden. Belangrijke uitgangspunten zijn een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul, economische groei zonder uitputting van grondstoffen en geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten. In België heeft iedere stad of gemeente een eigen duurzame visie die hierop aansluit. Maar wat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen eigenlijk en wat zijn de doelen van Europa? Hoe spelen we hier in België op in?

Wat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen?

De Engelse term voor duurzame ontwikkelingsdoelen is ‘Sustainable Development Goals’, afgekort SDG’s. Het zijn de doelen die gesteld zijn om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken, waarin niemand is buitengesloten.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van Europa

De Europese Unie heeft maarliefst 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld als onderdeel van de ‘Europese Green Deal’ en de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030.

1. Geen armoede

Alle vormen van armoede uitbannen en zorgen voor een adequaat inkomen, voedselzekerheid en voor iedereen toegang tot basisvoorzieningen.

2. Geen honger

Voedselzekerheid bereiken, voeding verbeteren en het stimuleren van duurzame landbouwpraktijken.

3. Gezondheid en welzijn bevorderen

Het verbeteren van toegang tot de gezondheidszorg en ziektes bestrijden.

4. Kwaliteitsonderwijs

Inclusief en kwalitatief onderwijs verzekeren voor iedereen.

5. Gendergelijkheid

Gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen en gendergerelateerd geweld elimineren.

6. Schoon water & sanitair

Toegang tot schoon drinkwater en sanitair en duurzaam beheer van waterbronnen.

7. Betaalbare en duurzame energie

Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energievoorziening bevorderen.

8. Eerlijk werk en economische groei

Duurzame economische groei, goede banen en eerlijke verdeling van welvaart.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Het bouwen van duurzame industrie, bevorderen van innovatie en stimuleren van industrialisatie.

10. Ongelijkheid verminderen

Het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Inclusieve, veerkrachtige, veilige en duurzame steden en nederzettingen bevorderen.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Het bevorderen van duurzame consumptie- en productiepatronen, inclusief afvalvermindering.

13. Klimaatactie

Klimaatverandering en de gevolgen ervan bestrijden.

14. Leven in het water

Duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.

15. Leven op het land

Behouden en beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen, waarborgen van toegang tot justitie en het creëren van sterke instellingen.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De samenwerkingen die wereldwijd nodig zijn om de doelen te bereiken.

De duurzame aanpak in België

Voor ieder duurzaam ontwikkelingsdoel zijn acties opgesteld in België. Zo zijn er premies voor warmtepompen in het leven geroepen om betaalbare, duurzame energie te bevorderen. Verder heeft iedere provincie en gemeente zijn eigen aanpak en acties om in te spelen op de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo wil de stad Turnhout zonnepanelen op alle daken en er is een gids met alle SDG-initiatieven in België.

Zo weet je in ieder geval meer als het gaat over de duurzame ontwikkelingsdoelen in Europa. Bekijk hier het laatste nieuws per gemeente.