Boek over 100 jaar scouts Geel

woe 10 Apr

De scoutsgroep Tarcitius in Geel (spreek uit: Tar-sie-tsie-us) vierde onlangs zijn honderdjarig bestaan. En om dat jubileum nog wat extra in de kijker te zetten, is er nu een boek met verhalen en foto's. Veel foto's, want nogal wat Gelenaren zijn in hun leven lid geweest van de scouts. Ook de oud-leden van de groep zijn na al die jaren nog erg actief. Al hebben ze de activiteiten van de scouts door de jaren heen wel zien veranderen.