19u02
De wereld vandaag
dinsdag 11 mei
18°C
18 km

Verslavingsproject Ziekenhuis Geel wordt tweede in de Niaz-jaarprijs

Ziekenhuis Geel is tweede geworden in de Niaz-jaarprijs met het het project ‘Verslavingszorg: ervaringsdrager aan bed van de patiënt in een algemeen ziekenhuis’.

Het Geelse project werd opgestart in 2018. Professionele hulpverleners van Ziekenhuis Geel, Sociaal Huis Geel, huisartsen en vrijwillige ervaringsdragers werken samen om alcoholverslaving efficiënter aan te pakken. Samen proberen ze om mensen met problematisch drankgebruik, verslaving of vragen rond dit thema beter, gerichter, completer en intensiever te ondersteunen. Met ondersteuning van de drughulpverlener en een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis kunnen vrijwilligers snel en laagdrempelig vanuit hun eigen ervaring luisteren naar mensen en hen moed inpraten wanneer ze het nodig hebben. 

 

De drie Kempense ziekenhuizen die deel uitmaken van Ziekenhuisnetwerk Kempen, nemen deze werking over zodat ook zij patiënten op deze manier kunnen helpen.

In totaal namen 47 Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen deel aan de voorrondes van de Niaz-prijs en werden er meer dan 25.000 stemmen uitgebracht.