22u45

Verboden water te gebruiken uit stroomgebieden van de Aa

Vanaf vrijdag 6 mei mag er geen water meer worden opgepompt uit de Kleine Aa en De Aa. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist. Uit recente peil- en debietmetingen van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) blijkt nu dat de waterpeilen de afgelopen weken sterk gedaald zijn waardoor de ecologische toestand bedreigd wordt.

Het oppompverbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen volgen de droogtetoestand voortduren op. 

Sinds 1 januari 2022 geldt er in de hele provincie al een permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. Straks meer in RTV Vandaag.