6u04

Stad en AZ Herentals sluiten belangrijk akkoord over verdere verzelfstandiging ziekenhuis

De stad Herentals en het AZ Herentals hebben een akkoord gesloten waardoor het ziekenhuis verder kan verzelfstandigen en een sterkere positie in het ziekenhuislandschap kan innemen. Het ziekenhuis zal onder meer de gronden van het huidige ziekenhuis en die van de toekomstige site verwerven. Ook is er een definitieve regeling over de historische tekorten en de responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutaire medewerkers.

Het AZ Herentals verzelfstandigde op 1 januari 2010 en was vanaf toen niet langer een OCMW-ziekenhuis. Om deze verzelfstandiging juridisch en financieel te regelen werd er toen een overeenkomst getroffen tussen het OCMW/de stad Herentals en het AZ Herentals. Na 13 jaar was een evaluatie en een nieuw akkoord nodig.  Dat werd vorige week goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Herentals en de algemene vergadering van het ziekenhuis.

Verwerving gronden

Het akkoord bestaat uit verschillende componenten met als belangrijkste de verwerving van gronden voor het ziekenhuis.  De erfpachtregeling over het huidige ziekenhuisterrein wordt omgevormd naar volle eigendom voor het ziekenhuis en het voorbestemde terrein voor het toekomstige nieuwe ziekenhuis wordt op termijn aan het ziekenhuis overgedragen.

Verder is er in het akkoord een definitieve financiële regeling getroffen over de historische tekorten die nog dateren uit de periode van voor de verzelfstandiging in 2010. De stad moest tot dan tekorten van het ziekenhuis compenseren. Ook afspraken over de  responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de voormalige statutaire OCMW-medewerkers in het ziekenhuis zijn in dit akkoord opgenomen.

Foto: archiefbeeld