12u11

PZ Bodukap: “Minder diefstallen en ongevallen, meer informaticacriminaliteit”

Vorig jaar werden er opmerkelijk minder woningdiefstallen vastgesteld. Ook het aantal verkeersongevallen daalde. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers van de politiezone Bodukap. Het aantal feiten van intrafamiliaal geweld bleef dan weer op een gelijkaardig niveau en ook de informaticacriminaliteit kende een sterke toename.

3041 misdrijven

In totaal werden er 3.041 misdrijven geregistreerd op het grondgebied van de politiezone Bodukap. Dit aantal ligt op eenzelfde niveau als de voorbije twee jaar. Zo werden er het voorbije jaar 39 feiten meer vastgesteld dan in 2019, dit betreft slechts een minimale stijging van 1,3%, zegt korpschef Kris Vandenberk (foto).

Minder diefstallen

Er werden in 2020 opmerkelijk minder diefstallen in woning vastgesteld. Deze daling uit zich vooral in het aantal voltooide woninginbraken (77 feiten in 2020, tegenover 121 feiten in 2019 – 36%). Het aantal pogingen daalde eveneens, maar minder sterk (69 pogingen in 2020 tegenover 82 in 2019 – 15%). In totaal zien we zo een daling van het aantal (pogingen tot) woninginbraken met 28% ten opzichte van 2019.

Daling verkeersongevallen

Bij de verkeersongevallen werd eveneens een sterke daling vastgesteld. Het aantal ongevallen met stoffelijke schade daalde 39% tot een aantal van 370 in 2020. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde 32% tot 127 ongevallen in 2020. Dit uit zich eveneens in een lichte daling van het aantal zwaar gewonden (13%) en een sterke daling van het aantal licht gewonden (42%) naar aanleiding van een verkeersongeval. In de politiezone vonden er in het voorbije jaar geen dodelijke ongevallen plaats.

Informaticacriminaliteit

Het aantal feiten van informaticacriminaliteit bleef in 2020 sterk toenemen. Er werden 543 feiten van informaticacriminaliteit geregistreerd, dit zijn er 158 meer dan in 2019 (een stijging van 41%). Ten opzichte van 2018 is dit zelfs een stijging van 164%.

Het aantal vaststellingen van feiten inzake intrafamiliaal geweld daalde in 2020 licht met 13 feiten tot op 195 feiten. Deze daling is voornamelijk het resultaat van minder feiten van seksueel, psychisch of economisch geweld. Bij het aantal feiten van fysiek geweld zien we wel een lichte stijging van 10 feiten tot 118 feiten in 2020.

In het kader van volksgezondheid werden er het voorbije jaar 327 processen-verbaal opgesteld voor overtredingen van de coronamaatregelen op het grondgebied van de politiezone