18u26

Politie controleert vrachtwagens in centrum

De politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft op vrijdag 9 april controles gedaan op vrachtverkeer in de centrumstraten van Willebroek. Het ging zowel om overtredingen van toegangsregels als algemene verkeersregels.

Divers pallet aan overtredingen

10 vrachtwagens werden aan een grondige controle onderworpen. 2 chauffeurs hadden de regeling voor rij- en rusttijden niet gerespecteerd, 1 droeg geen veiligheidsgordel en een andere verleende geen voorrang aan een voetganger die ging oversteken op een zebrapad. 2 andere chauffeurs waren aan het bellen tijdens het rijden.

Wie niet in het centrum van Willebroek hoorde te zijn, werd teruggestuurd naar de A12.

De politie van de zone Mechelen-Willebroek controleert vaak de vrachtwagens op haar grondgebied. Meestal gaat het over toegelaten gewicht of rij - en rusttijden.

De politie beklemtoont in dit geval dat zowel binnenlandse als buitenlandse chauffeurs de overtredingen begingen. 

.