2u50

Politie controleert opnieuw vrachtwagens in Mechelen en Willebroek

Ook gisteren controleerde de politie opnieuw het vrachtverkeer in Mechelen en Willebroek. Bij de verschillende controles stelde de politie tal van inbreuken vast. Ook afgelopen woensdag en vrijdag hield ze al controles op zwaar vervoer in de centrumstraten van Willebroek.

Vrachtwagens van hetzelfde bedrijf beboet

Een vrachtwagencombinatie was vooraan voorzien van een oranje schild om aan te geven dat deze gevaarlijke stoffen vervoert (ADR). De oplegger was echter geladen met kalksteentjes en dus niet met gevaarlijke goederen. Daarnaast reed de chauffeur voor rekening van derden. Hij kon niet de juiste documenten voorleggen. Bij verdere controle bleek dat het voertuig ook niet aangemeld was bij de FOD mobiliteit en vervoer. Een boete van 2.775 euro werd uitgeschreven. 

Tijdens bovenstaande controle kwam er ook een vrachtwagen van dezelfde onderneming voorbij gereden. Ook deze werd aan een controle onderworpen En opnieuw ontbraken de juiste documenten. De bestuurder kreeg een boete van 1.395 euro. 

Lading komt veel te hoog

Een andere vrachtwagen was geladen met kiezel. De lading was echter zo hoog geladen dat deze ruim boven de wanden van het voertuig kwam en riskeerden om op de openbare weg kon vallen, omdat de chauffeur het nagelaten had om deze af te dekken. Tevens werden er verschillende inbreuken op de ononderbroken rijtijd vastgesteld. De chauffeur kreeg een boete van 1.429 euro. 

De vrachtwagenbestuurders die niet door het centrum van Willebroek dienden te rijden, werden terug richting A12 gestuurd. Bijkomend werden tal van andere inbreuken vastgesteld in Willebroek. Het ging dan het over toegelaten gewicht of rij- en rusttijden, parkeerovertredingen, te veel personen aan boord, niet-dragen van de veiligheidsgordel enz