21u52

Nieuwe vispassage helpt vissen opnieuw stroomopwaarts te zwemmen

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft aan de Hoolstmolen in Balen vanmiddag een nieuwe vispassage geopend op de Grote Nete. Die vispassage moet ervoor zorgen dat vissen via een trappensysteem opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen naar hun paaiplaats, anders zal het voortbestaan van sommige zoetwatervissen in het gedrang komen.

Op verschillende plaatsen, ook in de Kempen, legt de Vlaamse Milieumaatschappij daarom dit soort vistrappen aan. "De schuiven van de Holstmolen zorgen eigenlijk voor een barrière waardoor vissen niet stroomopwaarts kunnen migreren", zegt Rik Scholiers van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Daardoor wordt hun leefgebied enorm beperkt en de vispassage zorgt er eigenlijk voor dat die barrière wordt omzeild."

"We hebben hier gewerkt met een nevengeul die rondom de vispassage wordt aangelegd, die bestaat uit verschillende trapjes waarmee het verval eigenlijk wordt opgevangen met x-aantal trapjes en dat zijn vervallen waarover vissen wel kunnen migreren."