12u15

Inwoners Stelen mogen mee beslissen over toekomst van hun dorp

De inwoners van Stelen willen dat het landelijke karakter van het Geelse deeldorp behouden blijft. Door de omliggende industrie en het windmolenpark vrezen ze voor de leefbaarheid in hun dorp. Vanavond kunnen de bewoners hun toekomstvisie over Stelen duidelijk maken aan het stadsbestuur tijdens een informatievergadering.
insluiten