23u06

Handelaars verzetten zich tegen éénrichtingsverkeer

De handelaars van Elsum, een deelgemeente van Geel, verzetten zich tegen de plannen om éénrichtingsverkeer in te voeren in de hoofdstraat.
insluiten