20u16

Gespecialiseerde duikers herstellen kapotte voegen zwembad Mol

Gespecialiseerde duikers krijgen volgende week een speciale opdracht in het overdekt wedstrijdband van Vita Den Uyt in Mol. Zij moeten de kapotte voegen herstellen. Het zwembad kan tijdens de werken die zo’n twee weken duren, gewoon openblijven. Het zwembad moeten ze dan niet leeg laten lopen zoals eerst wel de bedoeling was.

De onderhoudswerken aan de voegen starten dinsdag 19 april. De voegen tussen de tegels vanaf de sta-rand tot de bovenrand van het zwembad worden aangevuld. Gespecialiseerde duikers voeren de klus uit. Er wordt enkel gewerkt op weekdagen tussen 6 en 14 uur. De werken hebben een beperkte invloed op de beschikbaarheid van de zwembanen. Op de plaatsen waar gewerkt wordt, wordt telkens één zwembaan afgesloten. 

Als alles loopt zoals gepland, moeten de werken op 6 mei afgerond zijn.