13u57

Family Justice Center Mechelen breidt aanpak intrafamiliaal geweld uit

De stad Mechelen gaat als eerste Vlaamse stad laagdrempelige daderhulp bieden aan plegers van intrafamiliaal geweld. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal gevallen van geweld binnen het gezin verontrustend hard gestegen.

Het Family Justice Center Mechelen registreerde in 2020 voor Mechelen een verdubbeling van het aantal dossiers. Bovendien gaat het daarbij ook een forse toename van de ernst van het geweld en misbruik. Het gaat hierbij zowel om verbaal, fysiek, psychisch geweld als om geweld naar kinderen toe.

Recidive voorkomen

"Door de onzekerheid en de stress staan ook de gezinnen onder druk”, zegt schepen van Sociale Zaken en Gezin Gabriella De Francesco (Groen). “We moeten niet alleen de slachtoffers van familiaal geweld beschermen, maar ook met de daders aan de slag gaan en hen laten stilstaan bij hun aandeel, recidive voorkomen. We zorgen voor een vrijwillige instroom die rechtstreeks toegankelijk is voor de plegers van intrafamiliaal geweld. Met deze vorm van dadergroep zijn we pionier in Vlaanderen.”

Het Family Justice Center is gestart met een heel laagdrempelige werking. Elke twee weken zit het Center samen met politie. Daar worden verontrustende situaties besproken. Ook wordt het voor professionals die verontrustende situaties kunnen opmerken (zoals ziekenhuizen, Kind&Gezin of 1712) zaken makkelijker melden. Het Family Justice Center belt de betrokken mensen daarop zelf op,  nodigt hen uit voor een gesprek en ledit hen naar de gepaste hulpverlening.