14u13

Droogtemaatregelen op kanalen

Door de droogte neemt ook Vlaamse Waterweg extra maatregelen. Op de kleinere kanalen geldt een diepgangbeperking van 20 centimeter. Dat is onder meer het geval op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en op delen van het kanaal Dessel-Schoten en Bocholt-Herentals.

Langere wachttijden

Op het Albertkanaal staat het waterpeil nu al 50 centimeter lager dan normaal. In de sluis van Olen worden daarom zoveel mogelijk schepen tegelijk versast, om water te besparen. Dat zorgt vaak voor wat langere wachttijden voor de schippers. 

En aan de sluis van het Zennegat op het kanaal Leuven-Dijle in Mechelen moeten pleziervaartuigen langer wachten en worden ze samen doorgelaten om zo weinig mogelijk water te verbruiken. En er wordt enkel bediend 3 uur voor en 3 uur na hoogtij. 

(foto's:archief)