23u55

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen verder uitgebreid

Gouverneur Cathy Berx heeft beslist om het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen verder uit te breiden. Uit peilmetingen blijkt dat de waterpeilen de afgelopen twee weken verder gedaald zijn. Daarom werd beslist om nu ook minder kwetsbare waterlopen toe te voegen aan het captatieverbod. Concreet mag er geen water onttrokken worden uit waterlopen in volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Maasbekken, Netebekken (gedeeltelijk), Grote Struisbeek (gedeeltelijk) en Vrouwvliet. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder, De Vlaamse Waterweg. .