10u19

Boringen kleilagen lopen vertraging op

De boringen in de kleilagen van Mol-Postel, die momenteel worden uitgevoerd in opdracht van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, lopen vertraging op. Dit is het gevolg van problemen met het boortoestel. Omdat de zandsteenbanken te hard waren, moest men overschakelen op een andere boormethode. De bedoeling van de boring is stalen te nemen van de Boomse en Ieperiaanse kleilagen. Aan de hand van de analyse van die bodemstalen wil NIRAS onderzoeken of de kleilagen geschikt zijn voor de berging van hoogradioactief en/of langlevend afval.