Eerste fase verbouwingswerken De Kruierie in stroomversnelling

don 13 Jun
Ontwerp De Kruierie
© Czvek Rigby & AE-Architecten

De eerste fase van de uitbreidingsplannen van Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen komt in een stroomversnelling terecht. Volgende week wordt het lastenboek voorgelegd op de gemeenteraad.

In november besliste het gemeentebestuur van Balen om de uitbreidingsplannen van De Kruierie bij te sturen. Door de stijging van de aanbestedingsprijzen paste het oorspronkelijke investeringsproject niet meer in de begroting. Daarom werd beslist om de uitbreiding op te splitsen in fases.

In samenspraak met de verenigingen, gebruikers en partners van de Bib en De Kruierie maakten Czvek Rigby en AE-Architecten een ontwerp waarbij de versmelting van de verschillende vrijetijdsdiensten een stap verder gaat.

Zo komt er één onthaal voor De Kruierie en Bib met ruime openingsuren. Er komen ruimtes waar verschillende functies door mekaar lopen en waar je elkaar kan ontmoeten.

Thuis weg van huis

De Kruierie wil blijven inzetten op hun speerpunt van inclusie en toegankelijkheid. De bestaande partners (zoals de academies, De Schakel, Huis van het Kind, Rap op Stap,…) blijven een belangrijke rol spelen om van De Kruierie een laagdrempelige ‘thuis weg van huis’ te maken.

De eerste fase van het uitbreidingsproject komt nu in een stroomversnelling. Het lastenboek van deze eerste fase wordt maandag 24 juni voorgelegd aan de gemeenteraad.

In deze fase wordt het oude schoolgebouw, waar momenteel een groot deel van de bibliotheek gevestigd is, gestript. Op de bestaande benedenverdieping komt een extra verdieping en een nieuw dak. Daarbij wordt het uitzicht van het oorspronkelijke schoolgebouw maximaal behouden. Uiteraard is er ook aandacht voor duurzaamheid, isolatie en andere energietoepassingen.

Uitvoering in 2025

Na goedkeuring op de gemeenteraad kunnen in het najaar de biedingen binnenkomen en geanalyseerd worden. Normaal kunnen de werken dan eind dit jaar gegund worden. In de loop van 2025 kan dan gestart worden met de effectieve verbouwing en uitbreiding. De werken worden gefinancierd met middelen uit het bestaande meerjarenplan.