Buurtbewoners in beroep tegen nieuwe windmolen in Mol-Gompel

maa 1 Apr
© RTV

De buurtbewoners van AGC Glass Europe in Mol trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze vechten de vergunning voor een vierde windmolen op het industrieterrein in Mol-Gompel aan. Ze strijden voor de gezondheid van de vele omwonenden.

Op het industrieterrein in Mol-Gompel staan al drie windmolens. Maar AGC Glass Europe kreeg onlangs van Vlaanderen een vergunning voor een vierde windmolen. Met een tiphoogte van maximum 200 meter is die zelfs hoger dan de andere turbines.

De buurtbewoners zijn teleurgesteld, want zowel de gemeentebesturen van Mol en Balen gaven eerder een negatief advies en de buurt diende tal van bezwaren in. Maar de goedkeuring kwam er toch. De omwonenden zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen deze locatie. Volgens hen doet een vierde grote turbine in de omgeving afbreuk aan het cultureel erfgoed, want ze komt vlakbij het historische casino van Gompel en dicht tegen de huizen van verschillende woonwijken. Ze vrezen dan ook geluidsoverlast en hinder van slagschaduw.

De buurtbewoners trekken dan ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de hoop de bouw te kunnen tegenhouden.