Bouw voetgangersbrug Nekkerspoel gaat dit najaar van start

vrij 23 Feb
© Servais Engineering Architectural

In het kader van het project Nekker Nova is er een omgevingsvergunning ingediend voor de fiets- en voetgangersbrug die over de Dijle moet komen, ter hoogte van De Borght. De brug moet Nekkerspoel verbinden met de fietstangent, momenteel moeten fietsers en voetgangers een omweg doen om tot de tangent te komen.

De voorbereidende werken van de brug gaan vanaf september van start. De fiets- en voetgangersbrug wordt 42 meter lang en 4,5 meter breed. Op de brug komt over de volledige lengte een zitbank. Aan de kant van het Douaneplein en tangent zal de brug aansluiten op het bestaande fietspadniveau, terwijl aan de andere zijde van de Afleidingsdijle de brug zal landen op de bovenkant van de keermuur. Om de toegankelijkheid te verbeteren, zal het jaagpad worden aangelegd als een lichte helling in de richting van de Lakenmakersstraat en de Nekker.