Actie aan station van Turnhout: ACV eist maatregen tegen geweld op buschauffeurs

don 30 Nov
ACV openbare diensten voert twee weken actie tegen geweld en agressie tegenover werknemers in de openbare sector. Het gaat hierbij om verschillende sectoren: politie, defensie, justitie (met o.a. de gevangenissen), vervoer (De Lijn en pachters), de zorg en de lokale besturen (gemeentebesturen, steden, provincie …). Want iedereen verdient een job zonder geweld. Vanmorgen was er een actie voor de buschauffeurs aan het station in Turnhout.

Buschauffeurs zijn vaak het slachtoffer van agressie. Ze bevinden zich in een kwetsbare situatie, alleen achter het stuur ergens onderweg, van vroeg in de ochtend tot zeer laat in de avond. Bovendien krijgen ze de frustraties over zich heen over alles wat er misloopt in het openbaar vervoer. Deze agressie neemt alle vormen aan, van verbaal geweld tot zeer zware fysieke agressie met ziekenhuisopnames tot gevolg.

 

Voor ACV openbaar vervoer is de maat meer dan vol. Ze willen de bevolking sensibiliseren voor deze problematiek en vragen ook maatregelen van de beleidsmakers. Niet alleen om het risico op agressie te verlagen, maar ook om de gevolgen ervan beter op te vangen. Zo willen ze graag strengere straffen voor de daders en meer psychologische begeleiding voor de slachtoffers. Ook camerabewaking in de bus kan helpen.

Op verschillende locaties in heel België worden affiches uitgehangen met de vraag aan het personeel van de openbare diensten om een petitie te tekenen. Verder worden er stickers uitgedeeld ‘ik verdien een job zonder geweld’.

Foto's: RTV