4u55

Vuurwerk shopping center

Baarle-Hertog krijgt een 'vuurwerk shopping center', een bedrijventerrein voor uitsluitend vuurwerkhandelaars. Dat komt er op vraag van de 4 vergunde handelaars in de gemeente. Zij vragen uitbreidingsmogelijkheden voor hun bunkers, want nu mogen ze slechts een beperkte hoeveelheid springstof in huis halen. De IOK werkt momenteel het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) uit voor het terrein van 1,25 hectare tussen de Alphenseweg en de Oordeelstraat, maar de uitvoering kan nog even duren. De eerste spadesteek is ten vroegste voor 2018.