6u46

Voorontwerp wegenwerken

Het schepencollege keurt de voorontwerpen goed voor de weg- en rioleringswerkzaamheden aan de Lierseweg en aan de Servaas Daemsstraat, de Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok. De stad maakt beide ontwerpen nu over aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Als ook de VMM de voorstellen goedkeurt, kan de stad aanspraak maken op een gewestbijdrage.