6u05

Rioleringen in de buurt van FBFC vervuild met uranium

Rioleringen in de buurt van FBFC vervuild met minuscule deeltjes uranium. Er is volgens de betrokken instanties geen gevaar.
insluiten