15u10

Onderzoek naar herbestemming beschermde pastorie Meerhout

De gemeente Meerhout is eigenaar van de voormalige pastorie van de Sint-Trudoparochie. Die werd in 2011 beschermd als monument. De gemeente wil nu laten onderzoeken wat de mogelijke bestemming de oude pastorie aan het Pastoor van Haechtplein kan zijn.

De benedenverdieping van de voormalige pastorie wordt vandaag gebruikt door het kunstenaarscollectief TARMAC als ontmoetingsplaats om hedendaagse kunst te maken en tentoon te stellen. De overige verdiepingen staan leeg. 

Een herbestemmingsonderzoek, onder toezicht van stichting Kempens Landschap, moet meer inzicht geven over de mogelijkheden van het gebouw en hoe het mooie kan geïntegreerd worden in de omgeving. Rechts naast de pastorie ligt het gemeentelijk administratief centrum. De pastorietuin is onderdeel van een groen, publiek toegankelijk binnengebied dat het gemeentehuis, het woonzorgcentrum, de openbare bibliotheek en de gemeentelijke basisschool met elkaar verbindt.