21u39

Mechelen zet in op innovatie in de mantelzorg

In 2016 ging in Mechelen ’t moNUment van start, een inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Onder impuls van het Europees programma Interreg 2 Zeeën-programma kan ’t moNUment nu verder doorgroeien naar een inloophuis met een breed aanbod.

Het zal zich hiervoor baseren op de Nederlandse Odensehuizen. Dat zijn informatie-, advies- en ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers, mensen met (jong-)dementie en hun familie en vrienden. Het Odensehuis versterkt informatie in een toegankelijke en vriendelijke omgeving. 

Om ’t moNUment nog toegankelijker en geschikter te maken voor tal van activiteiten en groepssessies wordt de huisvesting in het lokaal dienstencentrum De Schijf aangepast.

Noden in kaart brengen

’t moNUment wil de noden van mantelzorgers in kaart brengen en roept hen op om deel te nemen aan een onderzoek. Met die informatie zullen technologieontwikkelaars nieuwe en innovatieve toepassingen op maat ontwikkelen. Die worden nadien laagdrempelig gedemonstreerd en aangeleerd aan de mantelzorgers. Zo kunnen zij deels ontzorgd worden en blijven mensen in het beginstadium van dementie langer zelfredzaam.