9u49

Leden zelfoogsttuin Turnhout krijgen grotere inbreng

Maatwerkbedrijf De Troef behoudt de concessie van de stadsboerderij, maar moet beter samenwerken met de leden van de zelfoogsttuin.

De voorbije maanden was er onenigheid ontstaan tussen de leden van de zelfoogsttuin en vzw De Troef. Er kwam zelfs een formele klacht vanuit de ledengroep.

Het stadsbestuur heeft de situatie geëvalueerd en stelde vast dat een aantal elementen uit de klacht terecht zijn. De Troef erkent de tekortkomingen en is bereid verbeteringen door te voeren. Er werden nu samen met het stadsbestuur nieuwe afspraken gemaakt.
 

Bindende voorwaarden

Cruciaal daarin is dat De Troef een participatietraject zal opstarten met de leden van de zelfoogstuin  Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat zij volwaardig worden betrokken in de uitbouw.

Zo moeten ze onder meer een grote inbreng krijgen wanneer het teeltplan wordt opgesteld of wanneer er activiteiten worden georganiseerd in de tuin. Ze worden ook betrokken bij de aanstelling van een nieuwe stadsboer(in). En is ook ruimte voor een externe expert rond permacultuur en biolandbouw. Al die aanvullende voorwaarden worden toegevoerd aan de concessieovereenkomst, zodat ze bindend zijn.