20u05

Inwoners krijgen inspraak in verkeersmaatregelen

De gemeente Putte heeft plannen om de verkeersstroom in de kern van Peulis te verbeteren. Via klankbordgroepen krijgen de bewoners zelf inspraak in de uitwerking van een aantal maatregelen. In de Peulisstraat en Oude Putsebaan wordt verkeer in twee richtingen weer mogelijk. Er komen ingrepen om de snelheidslimiet van 30 km/uur af te dwingen. De inwoners krijgen hierover hun zeg. De Peulisstraat en Weynesbaan worden weer voorrangswegen. Er zijn ook plannen om in de woonstraten rondom de Peulisbaan het doorgaand verkeer te ontmoedigen door de invoering van een lus met eenrichtingsverkeer. Ook hierover kunnen de bewoners hun zeg doen. Zodra de verkeerslichten ingesteld zijn om weer verkeer uit de Peulisstraat naar de N15 toe te laten, is er weer tweerichtingsverkeer mogelijk.