13u29

Gedenkplaat eert wezen die 120 jaar lang in Mechelse weeshuizen verbleven

Het Sociaal Huis in Mechelen dient nu voor vragen over gezondheid en welzijn voor alle Mechelaars, maar vroeger diende het gebouw als weeshuis. Jongensweeshuis Sint-Heilwich was 120 jaar lang de thuis van alle weeskinderen uit de Dijlestad. In het huis ernaast bevond zich dan weer een meisjesweeshuis, Sint-Jozef. Nu wordt er in het jongensweeshuis, het Sociaal Huis dus, een gedenkplaat gehangen om de geschiedenis van de wezen niet te vergeten.

Eén van de aanwezigen tijdens de inhuldiging van de plaat is Aimé Bynens. Hij verloor tijdens zijn jeugd beide ouders en verbleef tien jaar in weeshuis Sint-Heilwich. In 1967 sloten de weeshuizen hun deuren, en Aimé (tweede van links op de foto) zou als laatste het weeshuis verlaten. Naast de gedenkplaat komt er ook een infobord aan de ingang van het Sociaal Huis om de geschiedenis van de weeszorg een mooi plekje te geven. 

Foto: RTV