20u57

Brandoefening Sint-Maarten geslaagd

Deze zaterdag hebben medewerkers van het operatiekwartier van AZ Sint-Maarten in Mechelen 14 mensen geëvacueerd nadat een anesthesietoestel vuur had gevat. De brand brak niet echt uit, maar was onderdeel van een geplande brandoefening in AZ Sint-Maarten. Het ziekenhuis zegt in te zetten op de veiligheid van patiënten en medewerkers en wil daarom brand- en evacuatieprocedures trainen.

Operatiekwartier is potentieel gevoelig voor brand

Rookmachines werden aangezet in één van de operatiezalen. Daar vond een fictieve operatie plaats op het moment dat het anesthesietoestel zogezegd vuur vatte. Meer dan dertig medewerkers en artsen namen deel aan de oefening. Veertien jongeren van Scouts Thila Coloma in Mechelen speelden voor patiënten onder narcose of bij bewustzijn. “Het operatiekwartier is een zuurstofrijke omgeving met hoogenergetische ontstekingsbronnen die sneller aanleiding kunnen geven tot brand. Bovendien is het veilig evacueren van patiënten complexer, onder meer vanwege de narcose en de chirurgische ingreep. Dit is dus een essentieel leermoment”, zegt Tom Kix, expert ziekenhuisnoodplanning bij AZ Sint-Maarten.

Kennis moet gedeeld worden

"De medewerkers en artsen evacueerden patiënten uit meerdere operatiezalen, de voorbereidingszone en ontwaakzaal”, zegt Maarten Walravens, adjunct van de hoofdarts en ziekenhuisnoodplancoördinator. Er werd zeer goed gereageerd op de kritische situatie met een zeer snelle ontruiming tot gevolg.

Tijdens de brandoefening namen externe observatoren van onder andere noodplanning Stad Mechelen, brandweerzone Rivierenland, politie Mechelen en het UZA deel. “Deze kennisdeling en samenwerking met de verschillende actoren in ziekenhuisnoodplanning is essentieel wanneer de situatie zich ooit echt zou voordoen”, benadrukt Maarten nog. “We zullen de komende jaren dergelijke oefeningen steeds blijven organiseren. 7 van de 14 operatiezaken deden mee zodat de andere 7 vrij bleven voor dringende ingrepen.