22u08

Annemie Turtelboom: "Europa maakt het verschil en heeft geleerd uit verleden"

Op deze Dag van Europa gingen Annemie Turtelboom en Kathleen Helsen in Standpunt in gesprek over de impact van Europa op ons en onze regio. Turtelboom is reeds drie jaar actief bij de Europese Rekenkamer en Helsen is als gedeputeerde bevoegd voor Europese Samenwerking.

Dankzij Europa kunnen er ook in onze regio tal van projecten en investeringen gebeuren. Gedeputeerde Kathleen Helsen: "Onze provincie investeert 20 miljoen euro tijdens deze legislatuur in Europa, maar we krijgen er wel 108 miljoen euro aan investeringen in projecten voor terug."

Ook Annemie Turtelboom benadrukt dat ons land een voordeel heeft als lid van Europa. "Met 11 miljoen zijn wij een bijzonder klein land, maar net daardoor hebben we baat bij de extra middelen vanuit Europa."

Tijdens een gesprek over cybersecurity tussen Pat Van Roey (VanRoey.be) en Ward Kerkhofs (Thomas More) werd duidelijk dat het belang ervan de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. Pat Van Roey: "Onze afdeling cybersecurity is op één jaar tijd verdubbeld."

Herbekijk Standpunt om 13u30, 17u15 of 23u30 op RTV.

insluiten