Putte

vrijdag 08/11/2013 - 09:45

Op de KMO-zone Klein Boom in Putte beginnen de contouren van de nieuwe uitbreiding stilaan vorm te krijgen. Na het bouwverlof in augustus gingen de voorbereidende werken van start. Nu de rooiwerken zijn uitgevoerd en de archeologen hun onderzoekswerk hebben afgerond, is het terrein klaar om met aanleg van de nieuwe infrastructuur te starten. IGEMO engageert zich om hier een duurzame en CO2-...

dinsdag 05/11/2013 - 18:03

Op 1 december wordt in Peulis het Belgische Kampioenschap voor Aspiranten, Amateurs en Masters georganiseerd. De dag voordien wordt een jeugdinitiatie gegeven en de Peuldercross gereden, een cyclocross voor recreanten. In de jaren '70 werden in Peulis regelmatig veldritten gereden, nu wil de Landelijke Gilde de draad weer oppikken.

zondag 03/11/2013 - 17:51

In Putte is vandaag een stamboomdag gehouden met heemkundige verenigingen uit onder meer Westerlo, Heist-op-den-Berg, Hulshout en Rijmenam. Met een uitgebreid archief parochieregisters bij de hand konden liefhebbers er de hele dag lang op zoek gaan naar de ontbrekende puzzelstukjes in hun stamboom.

vrijdag 01/11/2013 - 17:48

Bond Beter Leefmilieu organiseert in de weekends van 1 tot 3 november en van 9 tot 11 november Ecobouwers Opendeur. Op die dagen kan je energievriendelijke en duurzame woningen bezoeken. De hoofddoelstelling van de campagne is kandidaat bouwers en verbouwers aan de hand van concrete voorbeelden en verhalen kennis laten maken met energievriendelijk bouwen.

vrijdag 01/11/2013 - 14:53

De Bond Beter Leefmilieu organiseert dit en volgend weekend een opendeurdag voor al wie ecologisch wil bouwen. In meer dan 300 woningen in Vlaanderen en Wallonië kunnen geïnteresseerden de voordelen van duurzaam bouwen en verbouwen ontdekken. In Beerzel bij Putte kan dat in een passiefhuis in aanbouw. Eigenaars Jeroen en Veerle leiden de bezoekers zelf rond in hun nieuwbouw en delen hun...

vrijdag 01/11/2013 - 11:52

De gemeenteraad keurde tijdens de voorbije gemeenteraad van oktober de toetreding tot Kempens karakter vanaf 1 januari 2014 unaniem goed. Het Kempens Karakter is een bestaande projectvereniging die intergemeentelijk samenwerkt rond lokaal cultureel erfgoedbeleid. Mede door de toetreding van de gemeente Putte zullen op 1 januari twaalf gemeentes hiervan deel uitmaken. Kempens karakter zet haar...

donderdag 31/10/2013 - 08:32

Rode Kruisafdeling Putte organiseert opnieuw een EHBO-cursus. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Dienstencentrum Het Lijsternest. De cursus bestaat uit 2 delen: eerst de cursus Eerste hulp, daarna een vervolgcursus Helper. Beide delen bestaan uit 4 lessen van 3 uren met aansluitend een examen. De lessen zullen steeds plaatsvinden op woensdag van 19.30 tot 22.30 uur en gaan van...

woensdag 23/10/2013 - 10:35

De dienst Burgerzaken werd vorige week herschikt. De aanpassing aan de infrastructuur bleek nodig door plaatsgebrek naar aanleiding van de nieuwe werkwijze inzake het afleveren van bepaalde producten.
Met de invoering van de biometrie (o.a. nemen van vingerafdrukken en het inlezen van elektronische gegevens) voor de aanmaak van reispassen en sommige verblijfskaarten drong een...

dinsdag 22/10/2013 - 12:04

De cafetaria van hal 1 en 2 van het GC Klein Boom mag opnieuw gebruikt worden voor het bereiden en of behandelen van onverpakte voeding. Dit na het nemen van maatregelen die werden opgedragen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Zo was de kraan van de handenwasbak handbediend, er geen preventief plan ongediertebestrijding...) en dat is nu allemaal...

maandag 21/10/2013 - 16:28

De politie van Putte heeft dit weekend 3 dieven op heterdaad betrapt in het containerpark aan de Mechelbaan. De dieven waren geïnteresseerd in het klein elektro. Het was al de 3de keer dat er ingebroken werd in het containerpark dit jaar. IVAREM nam daarom extra maatregelen, en die blijken nu te lonen. De dieven verschenen intussen voor de onderzoeksrechter en zijn alle drie aangehouden.

zondag 20/10/2013 - 18:45

In Putte is vandaag geprotesteerd tegen de dreigende wijziging in de Europese zaadwetgeving. Volgens het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, moet zaad verplicht geregistreerd zijn en dat zint de landbouwers niet. Het beperkt hun vrijheid zeggen ze en het zorgt ervoor dat er een verarming komt van het zaaigoed.

woensdag 16/10/2013 - 10:33

Momenteel verblijven er 3 100-jarigen op de 1ste verdieping van het woon- en zorgcentrum Heilig Hart in Putte. Het gaat om zuster Ludwine, zuster Ida en Anna Goyvaerts. Op het verjaardagsfeest van zuster Ida werden ze samen gefotografeerd.

woensdag 16/10/2013 - 10:33

Afgelopen zomer hebben leden van het oudercomité van basisschool Maria Middelares Beerzel samen met enkele ouders de refter van de school aangepakt en omgetoverd tot een frisse, moderne refter. Er werd gewerkt met ecologische verf. Buiten eetruimte is het ook een multifunctionele ruimte geworden, met een vaste beamer en projectiescherm. Vanavond wordt de vernieuwde refter plechtig in gebruik...

maandag 14/10/2013 - 12:01

Sinds 1998 vormen de gemachtigde opzichters (GO’s) een vertrouwd beeld in Putte. Zij zetten zich dagelijks in om de schoolgaande fietsers en voetgangers te begeleiden bij hun oversteek. Putte telt 19 plaatsen waar er gemachtigde opzichters staan die de kinderen begeleiden bij het veilig oversteken op weg naar en van de school. Aangezien er de laatste maanden enkele vaste GO’s zijn weggevallen...

zondag 13/10/2013 - 11:13

Putte kiest de kaart van de Fair Trade. Met de oprichting van de gemeentelijke werkgroep rond ontwikkelingssamenwerking heeft het hele Noord-Zuid verhaal waaronder ook het Fair Trade aspect valt, een nieuwe boost gekregen. Het gemeentepersoneel en de leden van het schepencollege spelden deze week ook hun Fair Trade badge op om hun eerlijk engagement te tonen. Bovendien onderzoekt de werkgroep...

vrijdag 04/10/2013 - 15:47

Op de dag van de leerkracht worden leerkrachten overal in de bloemetjes gezet. Ook het Putse gemeentebestuur toonde haar waardering en beloonde de leerkrachten met een (h)eerlijke lekkernij. In Putte werken zo’n 200 personen in het onderwijs, gaande van kleuterjuffen, leerkrachten lagere school, directies tot leraars aan de gemeentelijke academie. De leerkrachten werden ook extra verwend door...

vrijdag 04/10/2013 - 12:04

Met de geboorte van Tuur Laveren bereikte het bewonersaantal van Putte de piek van 17.000 inwoners.
Tuur werd, samen met zijn zusjes Fien en Roos, zijn ouders en grootouders hartelijk ontvangen door het schepencollege om dit te vieren. Na de overhandging van de geschenken werd er getoost op de 17.000ste inwoner.

woensdag 02/10/2013 - 10:06

Het brandweerkorps van Putte bestaat momenteel uit 36 brandweermannen die dag en nacht klaar staan om te reageren op een noodoproep. Om de dienstverlening naar de toekomst toe te verzekeren, is het noodzakelijk om het korps regelmatig uit te breiden. In dit kader daarvan organiseert de brandweer op donderdag 3 oktober 2013 om 19.30 uur een informatievergadering in de brandweerkazerne (...

vrijdag 27/09/2013 - 18:22

Open VLD-parlementslid Peter Gysbrechts lat zijn licht schijnen over de septemberverklaring van minister-president Kris Peeters.

donderdag 26/09/2013 - 10:11

Afgelopen zondag was het de 25ste editie van de Putse muziekhappening. Suzanne Tielemans, initiatiefneemster van de eerste happenings, werd toen gehuldigd. Zij nam, als toenmalig schepen van cultuur, destijds het initiatief tot een gemeentelijk ontmoetingsmoment voor de verschillende Putse muziekverenigingen. Anno 2013 wordt dit initiatief in grote lijnen nog steeds gevolgd. Waar Suzanne in de...